RANDE

Služba INDIVIDUÁLNÍ RANDE se využívá v těchto případech:

 • v regionech není dost kompatibilních zájemců na uskutečnění hromadné akce

 • jako náhrada pro dva kompatibilní účastníky za zrušenou akci

Období:

 • celoročně

 • zájmu zadavatelů se přizpůsobíme

Charakter služby:

 • pořadatel ti předá kontakt na jednu osobu protějšího pohlaví

 • s touto osobou začneš komunikovat

 • komunikace by měla směřovat k domluvení osobního setkání

 • jde o osobní setkání bez fyzické účasti koordinátora

 • jen na vás je, kdy a kdy se sejdete, co budete dělat

 • v základní variantě koordinátor nepřeposílá členům ani jejich seznamovací medajlonek, ani fotky

 • příplatková varianta: koordinátor zasílá členům fotky a seznamovací medajlonky, zadavatel hradí pořadateli +10 000 Kč

Jsme toho názoru, že zkusit se má vše.

Byla by škoda nepoznat jiné osoby ve tvém okolí se zájmem se vážně seznámit !

Otevřete se možnosti, že byste mohli poznat prima člověka který by mohl být "ten pravý" nebo "ta pravá"...

Je potřeba jít naproti vašemu štěstí...

Cena:

ženy do 49 let: 500 Kč | ženy od 50 let: 1200 Kč

muži do 49 let: 1500 Kč | muži od 50 let: 500 Kč

Ostatní:

 • práce koordinátora budou zahájeny poté, co pořadatel přijme platbu za tuto službu

 • jakmile jednou člen potvrdí koordinátorovi zájem o tuto službu, nelze zájem ze strany člena odvolat

 • předáním kontaktních údajů na jiného člena je považováno za realizaci služby ze strany pořadatele

 • pořadatel není odpovědný za vývoj komunikace mezi dvěma členy ani za jejich jednání během osobního setkání či po něm

 • nedojde-li k osobnímu setkání, nenese za to odpovědnost pořadatel, i v takovém případě se služba považuje za zdárně dodanou

Bezplatné členství