KONKURZ

INDIVIDUÁLNÍ SLUŽBA PRO JEDNU ZADAVATELKU A VÍCE ZÁJEMCŮ O SEZNÁMENÍ S NÍ

 • za účasti moderátora v Praze, Mladé Boleslavi, Liberci, Turnově, Jičíně

 • bez účasti moderátora v ostatních regionech

(muž nemůže být objednatelem, smí být pouze zájemce o seznámení se zadavatelkou)

Období:

 • celoročně

 • zájmu zadavatelů se přizpůsobíme

Jak to probíhá?

 • zadavatelka uhradí jednorázový poplatek 1000 Kč

 • koordinátor od zadavatelky během telefonického hovoru zjistí požadavky na preferovaného partnera

 • zadavatelka zašle koordinátorovi dvě fotky včetně stručné charakteristiky

 • zadavatelka stanoví termín pro setkání se zájemci o seznámení (nejméně 14 dní předem)

 • prvním šesti zájemcům bude potvrzena účast na fyzickém setkání se zadavatelkou

 • v den setkání si zadavatelka na 10 minut popovídá se všemi šesti zájemci o seznámení

 • nejpozději do 24 hodin od konce setkání se zadavatelka rozhodne, zda se chce s jedním z nich znovu setkat (nezaujme-li jí žádný ze zájemců, nemusí se setkávat s nikým)

 • v případě zájmu zadavatelky předá pořadatel vítěznému zájemci kontakt na zadavatelku (odteď spolu mohou začít komunikovat bez prostředníka, komunikace by měla směřovat k dalšímu osobnímu setkání. Ostatní je už jen na nich.

Ostatní

 • zadavatelka během setkání se zájemci působí pod přezdívkou

 • zájemcům sdělí jen takové informace, které sama chce

 • pořadatel nevrací zadavatelce finanční plnění v případě, kdy zadavatelku žádný z mužů nezaujal a/nebo kdy se nerozhodla pro žádného z nich

 • pořadatel nevrací finanční plnění zadavatelce v případě, kdy se vítězný muž rozhodne nepokračovat v komunikaci se zadavatelkou

Pro muže (zájemce o seznámení):

 • zadavatelka je povinna dát všem zájemcům o seznámení s ní shodné šance a proto si pohovoří s každým mužem zhruba 10 minut

 • muži mohou rovněž vystupovat pod přezdívkou

 • nepřihlásí-li se jiný muž jakož zájemce o seznámení se zadavatelkou, událost rovněž proběhne. Alespoň nebudeš mít žádnou konkurenci :-)

 • pořadatel nevrací účastníkům finanční plnění v případě, kdy se zadavatelka pro ně nerozhodne

 • pořadatel nevrací finanční plnění muži v případě, kdy se žena rozhodne nepokračovat v komunikaci s mužem, byť se jedná o muže vítěze, jež daný konkurz vyhrál

Vzor seznamovacího medailonku ženy:

Bezdětná 26 letá štíhlá 180 cm vysoká bruneta z Prahy se ráda seznámí s aktivním mužem nad 30 let. Ráda bych založila rodinu. Miluji tanec, procházky přírodou, četbu, divadla. Pracuji jako sestřička ve zdravotnictví. Preferuji aktivně žijícího vyššího nekuřáka s podobnými zájmy. Jsem ochotna se za ním přestěhovat. Ráda bych 2 děti.

Služba určená pro jednu ženu a 6 mužů. Vhodné pro vážné zájemkyně o seznámení.

Cena:

ženy 1 000 Kč

muži 1 500 Kč

Podmínky:

 • práce koordinátora budou zahájeny poté, co pořadatel přijme platbu od zadavatelky

 • jakmile jednou zadavatelka pořadateli potvrdí zájem o tuto službu zasláním fotky a textů, nelze zájem ze strany zadavatelky odvolat

 • pořadatel není odpovědný za vývoj komunikace mezi dvěma zájemci o seznámení ani za jejich jednání během osobního setkání či po něm

 • nezaujme-li zadavatelka žádného muže nebo nebude-li se žádný ze zájemců o seznámení s ženou moci účastnit stanoveného termínu, nemá pořadatel povinnost zadavatelce vracet finanční plnění jelikož se toto nepovažuje za nedodání služby zadavatelce

 • nedojde-li k osobnímu setkání, nenese za to odpovědnost pořadatel, i v takovém případě se služba považuje za zdárně dodanou

Kontakt na koordinátora: +420 777 522 233 | info@sblizujeme.cz

Bezplatné členství