Provozní podmínky

Pravidla pro rezervaci osobní účasti na pořádaných událostech:

 1. Pořádaných akcí se mohou účastnit pouze členové

 2. Účast na akci je zpoplatněná

 3. Účastnický poplatek je nutné hradit předem na bankovní účet

 4. Pořadatel prosí zájemce aby poplatky hradili nejméně 14 dní před termínem konání

 5. Uhradí-li zájemce poplatek méně jak 3 dny před termínem konání, předloží před zahájením události moderátorovi vytištěné potvrzení o provedené platbě účastnického poplatku

 6. Do poznámek bankovních transakcí uvádějte datum a město konání akce

 7. Neúčast je třeba co nejdříve omluvit na: <ucast@sblizujeme.cz>

 8. Pořadatel si vyhrazuje právo akci nekonat z důvodu nízké účasti (více v členské smlouvě).

 9. Na opozdilce nečekáme, akce začíná přesně v stanovený čas.

 10. Pořadatel může před akcí oznámit zrušení účasti takovému zájemci, který informacemi uvedenými v profilu není kompatibilní k většině účastníků. V tomto případě je účastnický poplatek členovi navrácen ve formě navýšení členského kreditu.

 11. Pořadatel může odmítnout účast takovému zájemci, který o sobě uvedl nepravdivé informace nebo se přihlásil na událost, přičemž svými informacemi uvedenými v členském profilu nesplňuje podmínky pro účast na akci. V tomto případě pořadatel není oprávněn zájemci navrátit již uhrazený účastnický poplatek pro porušení pravidel pořadatele.

 12. Na místě konání můžete setrvat déle a bavit se s těmi účastníky, kteří vám přišli nejsympatičtější...

 13. Pořadatel je oprávněn ukončit účast takového účastníka, který narušuje hladký průběh akce nebo se chová hrubě, neuctivě nebo jeho chování není v souladu s dobrými mravy. V tomto případě pořadatel není oprávněn zájemci navrátit již uhrazený účastnický poplatek pro porušení pravidel pořadatele.