Ceník

Zřízení základního členství

ZDARMA

Písemná změna
osobních údajů

500 Kč

Pouze v případě, kdy žadatel požádá provozovatele prostřednictvím emailu nebo korespondenčně. Za každý jednotlivý zásah do členské databáze. Za změnu poskytnutých údajů člena. Cena zahrnuje více úprav (změn) v jedné žádosti.

Dobrovolné členské tarify

dle aktuálního ceníku

tarif Standard

600 Kč


Cena zahrnuje: