Často kladené otázky

Období

Vnitřní události (zejména typu Speed-dating) jsou konány výhradně v období od 3. září do 30. dubna.
Pořadatel si vyhrazuje právo nepořádat akce od 1. května do 2. září.

Venkovní události jsou plánovány zejména od 9. prosince do konce března, dále od května do 2. září.

Úhrady vstupného

Účastnický poplatek hraďte nejpozději 14 dní před zahájením akce.

Rezervace účasti

Člen se vždy musí řádně přihlásit k akci, za řádné přihlášení se považuje využití rezervačního systému pořadatele.
Jakmile člen rezervuje svou účast na daném termínu, neměl by již svou účast na objednané akci rušit. Zrušíte-li svou účast na objednaném termínu do 14 dní před termínem konání, můžete se účastnit akce náhradní.

Zrušíte-li svou účast na objednaném termínu méně jak 14 dní před termínem konání, účastnický poplatek bez nároku na jakoukoliv náhradu propadá. 

Pořadatel je oprávněn nepovažovat za platné takové rezervace, které nebyly provedeny prostřednictvím rezervačního systému.
Pořadatel má právo odmítnout vaši účast na takové akci, kde je dosaženo maximální kapacity osob daného pohlaví.  

Rušení termínů událostí

Nedojde-li v daném regionu k naplnění minimálního počtu účastníků, má pořadatel právo akci zrušit. V takovém případě pořadatel informuje o zrušení termínu všechny řádně přihlášené členy. Pořadatel zasílá SMSky nebo emaily na kontakty, které člen pořadateli poskytl.  

Pořadatel je oprávněn zrušit událost pro nemoc moderátora, poruchu na dopravním prostředku, nehody, vládní nařízení, vyšší moc atd.

Dojde-li ke zrušení termínu akce, má člen právo již uhrazený účastnický poplatek využít na akci budoucí. Člen se může kdykoliv přihlásit na jinou budoucí akci a tak může využít účastnický poplatek, který již uhradil. 

Pořadatel nevrací účastnické poplatky na bankovní účty členů, nýbrž si je ponechává a eviduje jako členem nevyužité. Člen není oprávněn požadovat navrácení účastnického poplatku v případě, kdy se mu budoucí termíny pořádaných akcí nehodí, přičemž nezáleží na důvodu. Člen je oprávněn požádat o zaslání již uhrazeného účastnického poplatku zpět v takovém případě, kdy se v daném kraji nekonala po dobu 365 dní žádná událost.  

Akceptace rezervací a termínů konání

Nedorazí-li vám zpráva o zrušení termínu, pak se má za to, že vaše rezervace účasti na daném termínu platí a že událost proběhne.

Využili-li jste rezervační systém pořadatele, není třeba si ověřovat zda můžete na akci přijít.
Pořadatel sleduje počet přihlášených účastníků, v případě nedostatečného počtu zájemců akci zruší a nejpozději 2 dny před zahájením informuje o tom zájemce.

Mohu se účastnit události aniž bych si zřídil(a) členství?

Nemůžeš.  Jsme spolek (klub). Abys mohl(a) využívat naše služby, je nezbytné se nejprve stát členem. Členství zřídíš za minutu prostřednictvím on-line formuláře. Základní členství je bezplatné a lze kdykoliv bezplatně zrušit.

Mám povinnost se účastnit všech naplánovaných akcí?

Nikoliv. Členové se mohou účastnit jen takových akcí, o které mají zájem.

Účast na akcích není pro členy povinná. 

Pořadatel ti může zaslat pozvánku na budoucí události, je jen na členech, zda se rozhodnou událostí účastnit. 

Je rezervace účasti závazná?

Ovšem. Jakmile se jednou přihlásíte na konkrétní událost, pořadatel s vámi počítá.
Pakliže byste se ze závažných důvodů nemohli účastnit, nahlaste tuto skutečnost co nejdříve pořadateli na mail: < ucast@sblizujeme.cz >

Škoda je, že ostatní účastníci s vámi již počítali a vaše nepřítomnost je jistě bude mrzet. 

Mohu za sebe poslat náhradníka?

Spíše ne. Každý z účastníků musí vyhovovat požadavkům dané akce. Akce může být výhradně pro nekuřáky nebo zájemce mít vlastní děti. 

Akcí se mohou účastnit jen členové.
Náhradník by musel splňovat kritéria dané akce a ještě být členem.

Vrací se účastnický poplatek pokud nepřijdu?

Nedorazíš-li na Tebou rezervovanou akci, účastnický poplatek ti pořadatel nevrátí. 

Výjimky: 

Platby v souvislosti s účastí na události s předem známým termínem se dle  zákona nevrací. Pořadatel není povinen tyto platby navracet.

Vratky

Pořadatel si ponechává až 3% z takových členských plateb, které poukázal člen pořadateli prostřednictvím platebních brán a to i v takovém případě, kdy pořadatel zrušil událost pro překážku na straně pořadatele nebo kdy plátce provedl platbu omylem nebo duplicitně. Důvodem jsou poplatky poskytovatelům rezervačních systémů nebo platebních bran ve výši až 5% z obratu. 

Mohu zrušit členství?

Ovšem a to kdykoliv a bezplatně.

Stačí na mail <ou@sblizujeme.cz> zaslat zprávu s textem "Žádám o zrušení členství na webu Sblizujeme.cz".
Je nutné uvést emailovou adresu, členské nebo mobilní číslo (aby mohl zpracovatel člena v databázi dohledat.)
Lhůta pro vyřízení požadavku je 30 dní. 

Mohu editovat poskytnuté údaje o sobě?

Ovšem.

Varianta A: provozovatel využívá Google formuláře
Stačí si v historii emailové korespondence vyhledat strojový email, který jste obdrželi po zřízení členství a kliknout na odkaz.
Budete přesměrování na stránku a vložené údaje můžete editovat.
Pouze v případě nedostupnosti tohoto strojového řešení smíte kontaktovat s požadavkem na změnu poskytnutých údajů provozovatele na:  <ou@sblizujeme.cz>

Varianta B: provozovatel zpřístupnil členskou sekci
Poskytnutá data můžete bezplatně editovat uvnitř zabezpečené členské sekce.

Varianta C: člen zaslal provozovateli žádost (emailem, korespondenčně)
Úkon je zpoplatněn dle aktuálního ceníku služeb (7.9.2021 byl poplatek 500 Kč).
V rámci jedné žádosti a za jeden poplatek provozovatel upraví i vícero údajů. Lhůta pro ruční vyřízení požadavku je 30 dní. 

Strháváte si peníze z kreditní karty?

Nikoliv! Z tvé karty si nikdy žádné prostředky nestrhneme. 

Zavedli jsme pouze platby účastnických poplatků předem.  Platbu však musíš zadat Ty osobně.

Účetní doklady

Členové  si účast na událostech do  firemních nákladů nedávají.
Jako doklad o platbě by členům měl postačit  výpis z jejich bankovních účtu. 

Klub zasílá členovi pokyny k úhradě, nikoli zálohové faktury. Klub vystavuje stvrzenku až po přijetí platby a tu si vkládá do příjmů. Na vyžádání lze zaslat stvrzenku emailem i členovi. 

Nenajdete-li odpovědi na vaše otázky, kontaktujte nás mailem na: <podpora@sblizujeme.cz>