ČLENSTVÍ

Základní členství v tarifu Basic je zdarma.

Členství si může zřídit bezplatně kdokoliv nad 24 let.

Buď vyplníte online formulář, nebo provozovateli doručíte vyplněný dotazník.

Preferujete-li písemnou formu dotazníku, pak s vyplněným dotazníkem doručte i podepsané "Provozní podmínky".


Doručit můžete emailem na: clenstvi@sblizujeme.cz  nebo korespondenčně na adresu:
CK CESTOVATELSKY KLUB z.s.
Tázlerova 251
511 01 Turnov

Doba trvání

Členství je uzavíráno na dobu neurčitou s tím, že jej můžete kdykoliv bezplatně zrušit. 

Provozovatel má lhůtu na zpracování vaší žádosti o zrušení členství 30 dní. 

Zrušením členství se automaticky mažou osobní údaje člena.

Využijete-li pro zrušení členství online formulář (strojové řešení), k zrušení členství a výmazu poskytnutých dat dochází okamžitě.