Žárlivost není kořením vztahů

Někde jsem četla, že žárlivost je kořením vztahu! Podle mě pěkná hloupost. 
Žárlivost nemá s láskou nic společného. Je výrazem nízké sebehodnoty a porovnávání sebe s ostatními. „Nejsi dost dobrý/á“, snaží se nám lstivě našeptat a dokáže nadělat pěknou paseku v našich vztazích. Výslechy, podezírání, čtení soukromých partnerových zpráv, nebo jen šíleně mučivé pocity o vlastním selhání jsou cestou do pekel. 
Žárlí jen ten, kdo má o sobě nevalné mínění. Žárlivý člověk nevnímá svoji jedinečnost ani jedinečnost každého člověka, nezaměřuje se na svůj potenciál, ale na svoji nedostatečnost. Odtud pramení pocit vnitřní nejistoty, nízkého sebevědomí a potřeby manipulace s partnerem nebo okolím. 
Původcem žárlivosti je strach. Strach, že nejsme dost dobří a že nás partner opustí. Pokud své myšlenky plné strachu budeme posilovat a zaměřovat se na ně, byť nevědomě, pak se dříve nebo později promění ve zkušenost. Pokud svému strachu podlehneme a budeme partnera „hlídat“, byť jen nenápadně, svou pozorností, on tento nátlak vycítí a bude se podvědomě od nás odtahovat. 
Pokud budeme od partnera vyžadovat, aby nás informoval o každém svém kroku a budeme si „nárokovat“ právo na jeho pozornost a přítomnost, pak se ze vztahu vytratí láska a svoboda. Kdo se rád dusí? 
Jaké mám řešení? Hlídat svoji pozornost. Pokud cítím, že žárlím, je třeba si uvědomit, kde jsou moje myšlenky právě teď. Čeho se bojím? Co nejhoršího by se mohlo stát? Je to realita nebo moje představa? Je dobré v tu chvíli zaměřit svou pozornost na sebe. Nádech a výdech v přítomném okamžiku. Vnímám svoji jedinečnost a respektuji jedinečnost ostatních? Anebo potřebuji něčí pozornost, abych měl/a důkaz o své hodnotě? Dokáže mi někdo z venku dát pocit, že jsem hodný/a lásky? Myslím, že dokud na to nepřijdu sám/sama, tak ne. I kdyby mi někdo pětkrát denně vyznával lásku, nebude to k ničemu, protože mu to prostě nebudu věřit. 
Takže přátelé, mějte v lásce sami sebe, pak z vás bude zářit vaše krásné sebe-vědomí a váš partner nebude mít důvod koukat jinde po něčem lepším.
Krásné dny plné důvěry, Radka Svobodová www.moje-vztahy.cz
Česky English

Hudební vystoupení, koncerty, oslavy, svatební obřady. Hudba klasická, filmová, swingová, populární. Hra na housle, klavír a klávesy