Často kladené otázky

Postupné kroky a nápověda


Kdo je SBLIZUJEME
Zážitková a seznamovací agentura, jejíž hlavním cílem je vytvářet příležitosti pro seznámení. Organizátoři zde pořádají akce pro lidi, vše proto, aby se lidé osobně potkávali. SBLIZUJEME baví a seznamuje lidi.


Jaké události pořádáme
Akce společenské, nejrůznější zážitky či sportovní aktivity, společné výlety či exkurze, pikniky v parku, naučné kurzy a workshopy, seznamovací akce nebo Speed dating.


Kdo je organizátor

Pracovník agentury, který ve svém okolí pořádá nejrůznější akce. Na akcích může vystupovat jako moderátor, průvodce či instruktor.


Co je to Profil

 • profil neboli účet
 • formulář s několika dotazy, jež je umístěný na:  http://www.sblizujeme.cz/klient/vytvorit-novy-profil/
 • poskytnutá data se nikdy nebudou zveřejňovat na internetu
 • není třeba vkládat žádné fotky
 • vložená data pomáhají regionálním organizátorům Agentury v organizaci akcí 
 • bez profilu se není možné účastnit akcí
 • bez profilu nelze spárovat vaše platby s rezervovanou účastí
 • zruší-li se událost z důvodu nízké účasti, uhrazené vstupné vám bude vráceno ve formě navýšení kreditu

 

Proč je vyplnění rozšířeného seznamovacího profilu zpoplatněné
Vyplnění formuláře a odeslání dat rozšířeného seznamovacího profilu (dále jen "Profil") provozovateli webu (dále jen "Agentura") je zpoplatněné jednorázovým poplatkem 399 Kč (dále jen "Poplatek"). Poplatek platíte jen jednou, jelikož každý zákazník smí mít jen jeden aktivní Profil. Pokud byste omylem vyplnili profil vícekrát, Poplatek bude požadován jen za poslední vyplněný Profil či za takový Profil, který se zákazník rozhodl ponechat.  Ostatní Profily budou Agenturou smazány. Provozovatel ověřuje každý jednotlivý nový Profil a v databázi ponechává jen Profily skutečných lidí, kteří uvedli platný mobil a email. Ověřování profilů je časově náročné. Vyplněním nového Profilu vznikne Agentuře nemalá administrativní agenda, a proto je rozšířený seznamovací Profil zpoplatněn částkou 399 Kč. Jde o jednorázový poplatek, žádné další poplatky Agentura neúčtuje.

 

Způsoby úhrad poplatku za rozšířený seznamovací Profil

 • prostřednictvím internetového bankovnictví na účet 2000974971/2010 
 • zasláním poštovní poukázky z pobočky České Pošty na účet 2000974971/2010  
 • resát: KVIZUJ s.r.o.; Nádvorní 1206/3, 460 06 Liberec 6)
 • zadáním příkazu k úhradě z pobočky vaší banky na účet 2000974971/2010 
 • vložením hotovosti na účet 2000974971/2010 na jedné z poboček Fio banky, a.s.  www.fio.cz
 • zadáním platby z pouličního bankomatního terminálu ve prospěch 2000974971/2010 
 • platbu nezapomeňte označit variabilním symbolem (číslo osobního profilu)

        Platby ze zahraničí:
        Adresa banky pro mezinárodní platby a platby v cizích měnách: Fio banka, a.s., V Celnici 1028/10, 110 00 Praha 1 
        IBAN: CZ1620100000002000974971 ;  BIC: FIOBCZPPXXXKdo se může účastnit akcí

Pouze účastníci s již zakoupenou vstupenkou nebo s poukazem/voucherem, jež opravňuje k účasti.


Na kolik akcí se mohu přihlásit

Vstupenku si můžeš zakoupit dopředu na tolik akcí, na kolik chceš. Účastnit se můžeš akce, která se koná ve tvém regionu a můžeš přijet i na akce do sousedních okresů či krajů. Účastnit se můžeš všude tam, kam jsi ochotný se dopravit. 


Jak rezervovat účast a uhradit vstupenku na zvolenou akci

Účast si vždy rezervujte jako přihlášení do zákaznické sekce. V zákaznické sekci si vyberte událost, vytvořte objednávku a uhraďte vstupné. 
Platbu vstupného vždy označujte variabilním symbolem čísla objednávky.
Rezervace nepřijímáme ve formě SMS, emailové zprávy či telefonického hovoru. 
U většiny akcí požadujeme plnou úhradu vstupného předem. 


Vstupné

Účast si rezervujte až po přihlášení do zákaznické sekce. Nejprve si vyberte událost, pak si prostudujte popis a detail akce, až poté si rezervujte účast.
Pokud Agentura uvede v popisu konkrétní akce, může být vstupné rozděleno do dvou částí – záloha, kterou je nutné uhradit předem a doplatek, který se hradí v hotovosti po příchodu na akci. Umožní-li Agentura hradit část vstupného na místě, k úhradě dochází vždy před zahájením akce. Vstupné zasílejte na účet: 2000974971/2010 ; jako variabilní symbol použijte číslo objednávky.


Změna místa či času zahájení akce

Bude-li nutné změnit čas či místo konání akce, pak organizátor informuje zákazníky o změně.
Organizátor má možnost komunikovat jen s takovými zájemci, kteří si účast rezervovali v zákaznické sekci na webovém portále < www.sblizujeme.cz > , jen tito zákazníci mohou být informováni o případných změnách místa či času konání. Agentura nemá jak informovat takové zákazníky, kteří pro rezervaci účasti nevyužili zákaznickou sekci. Agentura není povinna informovat takové zákazníky, kteří neuhradili vstupné předem či nevlastní platný poukaz.


Zákaznická sekce
 
Je místo, odkud si zákazníci rezervují účast na budoucích akcích. Po přihlášení získáte přehled o stavu objednávek a všech historicky rezervovaných událostech. Sekce umožňuje aktualizovat osobní údaje a údaje o preferovaném protějšku. Lze zde zrušit zasílání informačních zpráv, deaktivovat či smazat Profil. 
Organizátorům můžete zaslat svůj požadavek ohledně preferovaného typu akce, dne či hodiny konání.
Přístup je povolen každému takovému uživateli, který vyplnil Profil a ověřil svou emailovou adresu. 


Přístupové údaje
Přihlašovací jméno (login) a heslo si každý volí sám při úkonu vyplnění Profilu. Ke každému Profilu se váže jedna emailová adresa. Rekapitulaci přihlašovacích údajů obdržíte e-mailem. Údaje si pečlivě uschovejte a poznamenejte si, který email jste použili v Profilu. Zapomenuté heslo lze změnit. Zapomenete-li login, podívejte se ve vaší e-mailové schránce do doručené pošty, vyhledejte zprávu od  info@sblizujeme.cz ; pokud zprávu nenajdete, požádejte  +420777640202 a login vám bude sdělen.


Obnova hesla

Přístup do zákaznické sekce můžete znovu získat, stačí na http://www.sblizujeme.cz/klient/heslo/  do volného pole vložit e-mailovou adresu, na e-mail vám přijde zpráva, po kliknutí na uvedený odkaz budete přesměrováni do formuláře, odkud si zvolíte heslo nové.


Kredit

Každý zákazník má právo si předplatit služby. Pro předplacení služeb slouží kredit (dále jen „Kredit“).
Kredit se předplácí tak, že zákazník poukáže na účet 2000974971/2010  libovolnou sumu, kterou označí variabilním symbolem svého Profilu.  Přepočet: 1 kredit = 1 CZK (česká koruna). Příklad: Zašle-li zákazník částku 1 000 Kč, bude mu navýšen kredit o 1000 bodů. Aktuální výše Kreditu je zobrazena v zákaznické sekci. Kredit nemá omezenou platnost (jeho využití není časově ohraničeno).
Kredit slouží ke kompenzaci za zákazníkem již uhrazené vstupné na takové akce, které musely být Agenturou zrušeny.
Za Kredit si smíte zakoupit vstupné na další (náhradní) akce. Kredit nelze zákazníkovi zaslat zpět. Kredit může být na žádost zákazníka (formou e-mailu) převeden na Profil jiného zákazníka. 


Úhrady vstupného Kreditem

Má-li zákazník dostatek Kreditu, smí vstupné na novou (náhradní) akci uhradit Kreditem.  Výše Kreditu musí být rovna nebo vyšší jak výše vstupného na akci.


Co dělat, je-li vstupné vyšší, než výše Kreditu

1)Zašlete na účet Agentury rozdíl mezi cenou vstupenky a aktuálním stavem Kreditu. Jako variabilní symbol uveďte číslo objednávky.
2) Vyčkejte den až tři, jakmile Agentura obdrží platbu, stav Kreditu bude navýšen. Aktuální stav se zobrazuje v zákaznické sekci.
3) Vyhledejte událost, které se chcete účastnit, z detailu akce si rezervujte účast, jako způsob úhrady zvolte  Kredit. Bude-li kredit rovný či vyšší jak výše vstupného, dojde k úhradě z Kredtu, který vám systém poníží právě o výši vstupného.


Anonymita, bezpečí a ochrana soukromí

Jedná-li se o události seznamovací, vystupujte v průběhu akce pod přezdívkou. Přezdívku si smíte zvolit libovolnou.
Není nutné, abyste se nechávali oslovovat vašim křestním jménem.
S ostatními účastníky se bavte jen o tématech, které vám jsou příjemné. Požádají-li vás jiní účastníci o sdělení jména nebo kontaktních údajů, vyhovět jim rozhodně nemusíte!
Agentura předá vaše kontaktní údaje jiným účastníkům jen v tom případě, dojde-li k vzájemné shodě sympatií. Pokud vás žádný účastník neosloví a nezaujme, pak nebudou nikomu předány vaše kontaktní údaje. Jedná se tedy o naprosto diskrétní záležitost. Veškerá poskytnutá data a informace vložené do Profilu slouží pouze pracovníkům Agentury pro organizační účely. Data nejsou zveřejněná na internetu!


Jak často a kde se konají seznamovací akce

Akce se snažíme pořádat v každém kraji či spádové oblasti a pro konkrétní věkovou skupinu vždy nejméně jednou do měsíce.  Agentura není povinna pořádat seznamovací akce v okresech, které nejsou zároveň spádové oblasti. V okresních městech se mohou konat akce, jen však za předpokladu, bude-li dostatečný zájem ze strany zákazníků nebo bude-li mít Agentura v daném okresním městě organizátora. Více v Obchodních podmínkách.


Zrušení účasti ze strany zákazníka
Svou účast na události smíte ze zákaznické sekce na webu < www.sblizujeme.cz > kdykoliv zrušit.
Zrušíte-li účast do 14 dní před zahájením akce, bude vám automaticky navýšen Kredit a výši uhrazeného vstupného. Pokud účast zrušíte méně, než 14 dní před zahájením akce, vstupné Vám nebude vráceno a nebude ani navýšen Kredit. Více v Obchodních podmínkách.


Zrušení účasti zákazníka ze strany Agentury

Nejpozději den před zahájením události organizátor kontroluje stav přihlášených zákazníků na konkrétní akci. U akcí, jež mají charakter seznamovací, ověřuje počet zákazníků obou pohlaví a jejich vzájemnou kompatibilitu. Zjistí-li organizátor, že jste si rezervovali účast na akci, která pro vás není vhodná, oznámí vám, že vám byla účast zrušena. V takovém případě vám bude navýšen Kredit o uhrazené vstupné. Přihlásíte-li se na seznamovací událost, na kterou mají přijít lidé, kteří nevyhovují vašim preferencím nebo se k vám věkově nehodí, organizátor vaši účast zruší a navýší vám Kredit. Agentura smí akci zrušit, nenaplní-li se minimální kapacita účastníků. V takovém případě zákazníkovi navýšen Kredit o již uhrazené vstupné. Za Kredit si zákazník kdykoliv v budoucnu zakoupí vstupné na další akci.

  
Přeložení termínu události
Nelze-li akci z vážných důvodů realizovat v místě, kde se měla konat nebo v čase, kdy se měla konat, smí Agentura akci přeložit na jiný termín, případně na jiné místo konání. Přeloží-li Agentura akci, dá vědět všem zákazníkům o novém termínu či místu konání. Hodí-li se zákazníkovi nový termín, nemusí nic nahlašovat a nemusí se ani k účasti na novém termínu akce přihlašovat, jelikož Agentura automaticky počítá se všemi zákazníky přeložené akce.
Nehodí-li se zákazníkovi nový termín, může kdykoliv svou účast na přeložené akci zrušit a vždy mu bude navýšen Kredit (účast může zrušit i méně, jak 14 dní před zahájením akce).


Jak se dozvíte o zrušení akce
Agentura informuje o zrušení akce či přeložení termínu takové zákazníky, kteří svou účast rezervovali v zákaznické sekci. Agentura není povinna informovat takové zákazníky, kteří si sice objednali účast, ale neuhradili vstupné včas nebo ve stanoveném termínu.
Forma: telefonní hovor, SMS nebo e-mailová zpráva


Mohu se přihlásit na akci určenou pro odlišnou věkovou kategorii

Můžeš. Věkové kategorie jsou pouze orientační, pár let sem nebo tam už nedělá rozdíl a ne každý na svůj věk vypadá. Jestliže se ale tvůj věk výrazně liší od stanovené věkové kategorie, pak nemusí pro tebe být účast na takové akci efektivní.


Jací lidé na tyto akce chodí

Akce jsou určené pro všechny věkové kategorie a pro všechny sociální třídy. Můžeš zde potkat umělce, podnikatele, vysoce postavené zaměstnance, sportovce, vědce i manuálně pracující. Je mnoho důvodů, proč lidé chodí na naše akce. Mnozí si cení toho, že na událostech mohou zaujmout svým charismatem, intelektem, smyslem pro humor, důvtipem, pozorností, plány do budoucna atp. Na internetových foto-seznamkách je kladen důraz na líbivé fotky, sexy přitažlivé tělo, jsou však lidé, kteří nemají to štěstí, nejsou fotogeničtí anebo nechtějí zveřejňovat svá fota na internetu. Někteří nemají z časových důvodů dostatek příležitostí se seznámit, někomu se nelíbí představa oslovit někoho neznámého jen tak na ulici a někteří prostě zatím neměli to štěstí potkat toho pravého člověka. 


Jaká je šance, že se seznámím

Na seznamovací akce chodí 6 až 32 účastníků. Každý účastník v průměru získá přibližně dvě shody (dva účastníci si vzájemně padli do oka a chtějí se znovu potkat). Většina účastníků přijde na akci jen jednou, jelikož podruhé už nemusí, protože se na první akci seznámí. Jiní přijdou na akci až šestkrát za sebou, což je důkaz o tom, že se na akcích dobře baví a to i tehdy, kdy nepřeskočí jiskra. Počty svateb nemáme čas evidovat.


Co si mám vzít na sebe

Oblečte si něco pohodlného, něco v čem se budete cítit skvěle. Chodíte-li rádi elegantně oblečeni, přijďte elegantně, pokud vám vyhovuje pohodlné sportovní oblečení, pak přijďte ve sportovním.


Kolik garantujete účastníků na jedné akci

Nikdy jsme nešli cestou kvantity. Zaměřujeme se na kvalitu. Ze zkušenosti víme, že je lepší na akci mít menší počet účastníků, kteří se k sobě hodí a jsou kompatibilní.
Jde-li o seznamovací akci Speed dating, pak optimální počet je 3 až 12 žen a mužů, přičemž minimální počet žen jsou dvě a minimální počet mužů je dva.
Agentura se snaží na akci zajistit 6 až 15 osob opačného pohlaví, tedy usiluje o to, aby každý účastník na akci měl až 15 potenciálních partnerů, přičemž není nutné mít shodný počet mužů a žen. Nezapomeň, že Agentura pouze vytváří příležitosti pro tvé seznámení a nemůže garantovat vzájemné sympatie dvou účastníků, anebo že se již na své první akci zamiluješ a vztah vyústí ve svatbu.  
Některé akce mají charakter přátelský. Jde převážně o setkání podobně laděných lidí a příjemné využití a strávení volného času u nejrůznějších společenských či sportovních aktivit. Zde není zapotřebí účast obou pohlaví a akce se mohou uskutečnit od dvou a více účastníků.


Mám obavy aneb mohu přijít se známým

Zdůrazňujeme, že se není čeho obávat, každou událost moderuje přátelský usměvavý moderátor a na akci budou jen účastníci, kteří tě mají zájem poznat, chtějí si s tebou povídat a společně se s tebou pobavit.
Vem s sebou tvého známého, vyhovuje-li o on(ona) věkovému požadavku konkrétní události. Klidně přijďte dva, tři či čtyři. Na samotné akci budete vystupovat každý sám za sebe, v druhé části věnované volné zábavě si můžete přisednout k sobě a bavit se ve skupině nebo se každý z vás může bavit s nejsympatičtějšími protějšky. Přijít můžete spolu a je moudré když spolu i odejdete a navzájem se doprovodíte domů a tak se i ochráníte. Někteří účastníci tak řeší strach ze setkání s novými lidmi a cítí se tím pádem lépe – jako když jdou společně na party svého známého.


Není několik minut na rozhovor málo

Nejde o to, druhého účastníka zcela poznat. Během několika mála minut zjistíš, zda tě konkrétní člověk zaujal, zda tě fyzicky přitahuje, zda ti je sympatický, zda se ti s ním dobře mluví, zda tě dokázal rozesmát…
V druhé části večera tě většinou čeká volná zábava, při které se můžeš bavit s těmi nejsympatičtějšími účastníky a tak se můžete lépe vzájemně poznat. Během první akce poznáš, zda se máš chuť s účastníkem znovu setkat. Máš-li zájem někoho znovu vidět, zaznamenej své sympatie do „Zápisníku sympatií“. Budou-li sympatie vzájemné, Agentura vám na sebe předá kontakty. Pokud se s účastníkem domluvíte na osobním setkání, budete mít možnost se lépe poznat.


Instrukce k příchodu

Na akci přijď včas. Vystupuj pod zvolenou přezdívkou a s ostatními účastníky si povídej jen o tom, co ti je příjemné. Nedomlouvej si na konkrétní hodinu odvoz, po první části, která je věnovaná Speed datingu, program pokračuje volnou zábavou. V druhé polovině akce si smíš povídat s těmi nejsympatičtějšími účastníky, můžeš se přidat a s ostatními si například něco zahrát, tancovat, zpívat nebo jen jíst či popíjet... 
Jedná se o naprosto diskrétní a anonymní způsob seznamování, protože žádný účastník nezíská tvé kontaktní údaje, pokud si nebudeš ty přát. Druhý den ti budou poslány kontakty na ty účastníky, u kterých došlo k oboustranným shodám sympatií, tyto účastníky můžeš kontaktovat nebo si s nimi domluvit osobní setkání. Ostatní je už jen a jen na vás. Přejeme mnoho štěstí...


Vyhodnocení zápisníků sympatií

Každý účastník akce má k dispozici „Zápisník sympatií“, který vyplní a při odchodu odevzdá moderátorovi. Zaujme-li tě některý z účastníků, zapíšeš si jeho přezdívku do Zápisníku. Vyhodnocení bude účastníkům zasláno na e-mailovou adresu do 12:00 druhého dne. Kontaktní údaje budou předány jen v případě, došlo-li k vzájemné shodě sympatií. Na žádost umíme výsledky zaslat i formou SMS (požadavek zapište do Zápisníku).  


Dárkové poukazy

Chceš-li obdarovat známého, požádej o speciální kód Poukazu buď regionálního organizátora nebo Agenturu na < info@sblizujeme.cz >
Bude ti sdělen unikátní kód, který je zároveň variabilním symbolem platby. Dárce provede platbu na účet Fio banka, a.s. 2000974971/2010. Dárkové poukazy slouží jen místo úhrady poplatku za vyplnění rozšířeného seznamovacího Profilu. Poukaz má od vystavení platnost 6 měsíců, do té doby by měl obdarovaný vyplnit Profil. Obdarovanému dárce sdělí kód poukazu a obdarovaný vyplní na http://www.sblizujeme.cz/klient/vytvorit-novy-profil/  Profil a vloží svůj unikátní kód, díky kterému již není třeba za vyplnění Profilu hradit poplatek. Následně obdarovaný zašle SMS na +420 777 640 202 s žádostí o ruční Aktivaci Profilu. Obdarovaný se přihlásí do zákaznické sekce, vybere si vhodnou akci a zakoupí si vstupenku. Vstupenky si obdarovaný hradí sám.


Deaktivace pozvánek na budoucí akce

Nechcete-li být informováni o budoucích termínech naplánovaných událostí, můžete si příjem informačních zpráv deaktivovat. Zrušit můžete jak příjem e-mailů, tak SMS. Deaktivaci provedete buď uvnitř zákaznické sekce, nebo jako nepřihlášený uživatel na URL: < http://www.sblizujeme.cz/storno/ >;  V obou případech potřebujete znát e-mail, který byl použit v Profilu.


Deaktivace Profilu

Pokud na nějakou dobu nebudete chtít využívat služeb Agentury, můžete svůj Profil deaktivovat a to na dobu neurčitou. Deaktivací neztratíte Kredit, historii objednaných událostí či jiné benefity. Rozhodnete-li se opět začít využívat služeb, kontaktujete Agenturu a ona vám Profil bezplatně aktivuje. Profil můžete deaktivovat buď uvnitř zákaznické sekce, nebo jako nepřihlášený uživatel na URL: < http://www.sblizujeme.cz/storno/ >;  V obou případech potřebujete znát e-mail, který byl použit v Profilu. Fukce funguje od 5/2018.


Smazání Profilu

Profil a veškeré poskytnuté osobní údaje můžete zcela odstranit. Smazáním profilu ztratíte Kredit, informace o historických objednávkách a platbách, veškeré údaje či benefity. Tento úkon nelze vrátit zpět. Výmaz provedete buď uvnitř zákaznické sekce, nebo jako nepřihlášený uživatel na URL: < http://www.sblizujeme.cz/storno/ >;  V obou případech potřebujete znát e-mail, který byl použit v Profilu.


Reklamace

Uhradí-li zákazník vstupné na akci, která byla zrušena ze strany Agentury, nabídne mu Agentura akci podobného charakteru v jeho spádovém regionu. Nepodaří-li se agentuře naplánovat do 24 měsíců ve shodném spádové oblasti podobnou událost, může zákazník požádat o navrácení uhrazeného vstupného.  Žádost bude zaslána na adresu elektronické pošty < info@sblizujeme.cz >.  Agentura vstupné vrací pouze bezhotovostně a na běžné účty, vedeny v České republice.

Česky English Ruština

Na této stránce najdeš návody a nápovědu ohledně využívání portálu zážitkové, cestovní a seznamovací agentury SBLIŽUJEME.CZ  


 

Neoslovila tě žádná naplánovaná akce? Zašli svůj návrh na prefervanou akci pořadateli. Provozovatele můžeš kontaktovat na info@sblizujeme.cz nebo pomocí formuláře

Máš zájem o vážné seznámení? Dáváš přednost "one-to-one" komunikaci a individuálnímu setkání jen s jedním potenciálním protějškem? Nezaujaly tě žádné naplánované události? Nemusíš hromadné akce s mnoha lidmi? 
Služba "Zprostředkování kontaktu na jeden protějšek za účelem domluvení osobního setkání" je nejefektivnější způsob seznámení. Do 3 dnů získáš kontakt a můžeš si domluvit rande. Zašli koordinátorovi své foto, stručný popis a zálohu 5000 Kč. Agentura ti zašle a doporučí několik protějšků, pokud tě jeden z protějšků zaujme, bude ti zaslán kontakt za účelem domluvení osobního setkání. Více o službě 


Údaje vložené do osobního 
profilu se nikdy nebudou zobrazovat ostatním uživatelům, data pomáhají pořadatelům efektivně organizovat události. 


Akce dle data
    Akce dle regionů    Regionální organizátoři    Platební metody    Nápověda    Obchodní podmínky   Deaktivovat profil či zprávy


zážitek
  |  adrenalin  |  společná zábava  |  vážné seznámení  |  poznej nová místa  |  rozšiř si obzor a okruh svých známých

Hudební vystoupení, koncerty, oslavy, svatební obřady. Hudba klasická, filmová, swingová, populární. Hra na housle, klavír a klávesy