Často kladené otázky

Seznam témat:

 1. Proč je vyplnění rozšířeného seznamovacího profilu zpoplatněné částkou 399 Kč
 2. Možné způsoby úhrad jednorázového poplatku za vyplnění seznamovacího profilu
 3. Přihlášení do zákaznické sekce
  3.1 Obnova hesla, zjištění uživatelského jména
 4. Proč je nutné kupovat vstupenky dopředu
 5. Úhrada vstupného a storno akce
 6. Seznamovací události
 7. Plusový kredit a SBLIŽ body
  7.1 Vstupné je vyšší než aktuální stav plusového kreditu
 8. Anonymita, bezpečí a ochrana soukromí
 9. Vyhodnocení a zápisník sympatií
 10. Dárkové poukazy
 11. Komunikace a deaktivace informačních zpráv
 12. Deaktivace osobního profilu

 
Vizuální nápověda pro zájemce o vážné seznámení:
Postupné kroky a nápověda

1.PROČ JE VYPLNĚNÍ ROZŠÍŘENÉHO SEZNAMOVACÍHO PROFILU ZPOPLATNĚNÉ 399 CZK

Vyplnění formuláře a odeslání dat rozšířeného seznamovacího profilu je zpoplatněné jednorázovým paušálním poplatkem 399 Kč. Provozovatel ověřuje každý jednotlivý profil tím, že verifikuje emailovou adresu a mobilní číslo. Jelikož vyplněním profilu vznikne agentuře nemalá administrativní agenda, jsou tyto úkony zpoplatněny. Jedná se však o jednorázový poplatek díky kterému získáte doživotní přístup do samoobslužné zákaznické sekce, odkud si rezervujete svou účast na budoucích akcích.


Více o zákaznickém profilu na SBLIŽUJEME:

 • profil je formulář s několika dotazy na http://www.sblizujeme.cz/klient/vytvorit-novy-profil/
 • vložená data se nikdy nebudou zveřejňovat na internetu
 • není třeba vkládat žádné fotky
 • vložená data pomáhají regionálním organizátorům agentury v plánování a organizaci zábavných či seznamovacích akcí 
 • bez profilu není možné spárovat vaše platby 
 • uhrazené vstupné nelze přiřadit ke konkrétní události a organizátoři nevědí, na jakou akci chcete přijít
 • pokud se událost přeloží či zruší, provozovatel vám navýší o výši vstupného stav plusového kreditu na vašem osobním profilu

 
Přihlášením do zákaznické sekce získáte:

 • historii a detailní přehled objednaných akcí
 • aktuální stav Vašich objednávek a rezervací (zjistíte, zda dorazila platba za vstupenku)
 • možnost upravovat a aktualizovat vložená data do profilu
 • možnost deaktivovat zasílání informačních e-mailů a SMS 
 • zaslat organizátorům preference ohledně dne či hodiny konání akce, charakteru akce či lokality


Číslo účtu pro hrazení poplatku: 
2800123737/2010 ; Variabilní symbol: Vaše devítimístné mobilní číslo 

2.ZPŮSOBY ÚHRAD JEDNORÁZOVÉHO POPLATKU za seznamovací profil

Jde o jednorázový manipulační poplatek (nikoliv opakovaný) za vyplnění rozšířeného seznamovacího profilu .

Uhrazení tohoto poplatku vás doživotně opravňuje k přístupu do zákaznické samoobslužné sekce.

Jak uhradit poplatek za vyplnění osobního profilu?

 • prostřednictvím internetového bankovnictví na účet 2800123737/2010 
 • zasláním poštovní poukázky z pobočky České Pošty na účet 2800123737/2010  (Adresát: KVIZUJ, s.r.o.; Táborská 1132/6, 415 01 Teplice)
 • zadáním příkazu k úhradě z pobočky tvé banky na účet 2800123737/2010 
 • vložením hotovosti na účet 2800123737/2010 na jedné z poboček Fio banky, a.s.  www.fio.cz
 • zadáním platby z pouličního bankomatního terminálu na 2800123737/2010 

Platbu nezapomeňte označit variabilním symbolem, což je buď číslo osobního profilu, nebo tvé devítimístné mobilní číslo.

Platby ze zahraničí.

Adresa banky pro mezinárodní platby a platby v cizích měnách: Fio banka, a.s., V Celnici 1028/10, 110 00 Praha 1 
IBAN: CZ2120100000002800123737  ;  
BIC kód/SWIFT: FIOBCZPPXXX

Jak rezervovat účast a uhradit vstupenku na zvolenou akci?

Na akce mají umožněn přístup pouze účastníci s již zakoupenou vstupenkou. Rezervace formou SMS, e-mailová korespondence či ústní rezervace není dostatečná a neopravňuje k účasti na akci. U většiny naplánovaných akcí požadujeme plnou úhradu vstupného předem. Organizátoři komunikují jen se zájemci, kteří mají zakoupené vstupenky a jen tito zájemci budou informováni o případných změnách místa či času konání

Vstupenky vždy kupujte po přihlášení do zákaznické sekce. Vyberte si nejvhodnější způsob úhrady vstupenky. 

V ojedinělých případech a po předchozí dohodě umožňujeme zaplatit účast na akcích přímo na místě a to vždy před zahájením. Tato možnost je přípustná pouze ve zvláštních případech (rezervace den před datem konání nebo pokud jste náhradník za účastníka, který se na poslední chvíli omluvil a tobě byla nabídnuta účast méně než tři dny před zahájením akce).

U akcí venkovních či u akcí s vyšším vstupným  než 500,-Kč, je možné dle instrukcí u konkrétní akce zaslat jen zálohu na vstupné na účet organizátora předem. Druhá část bude uhrazena v hotovosti na místě před akcí. Tímto způsobem vycházíme zákazníkům vstříc aby nemuseli platit vyšší částku dopředu za službu, kterou odeberou za několik týdnů.

Vstupné zašlete na číslo účtu: 2800123737/2010 ; jako variabilní symbol použijte: Vaše devítimístné mobilní číslo

3.PŘIHLÁŠENÍ DO ZÁKAZNICKÉ SEKCE 

Umožňuje přihlášeným uživatelům si vyhledat nejvhodnější událost, rezervovat si místo na akci zakoupením vstupenky. Rezervace účasti a místa na akci je potvrzena uhrazením vstupného. 
Uživatel po přihlášení získá přehled o všech historicky rezervovaných událostech a stavu svých objednávek.
Sekce umožňuje editovat a aktualizovat data a text vložený do osobního profilu. 
Uživatel smí deaktivovat zasílání informačních zpráv. Lze zrušit zasílání jak SMS, tak e-mailových zpráv. Lze deaktivovat celý osobní profil. 
V samoobslužné sekci mohou uživatelé zaslat organizátorům svůj požadavek ohledně preferovaného typu akce, dni v týdnu, data či hodině konání samotné akce.

Přístup do zákaznické sekce je povolen každému uživateli, který vyplnil profil a ověřil své kontaktní údaje. 
Přístupové jméno a heslo si každý uživatel zvolil sám při úkonu vyplnění osobního profilu. Rekapitulace zaslaných dat, zvoleného uživatelského jména a hesla přijde uživateli formou e-mailové zprávy.

 

3.1. OBNOVA HESLA, ZAPOMENUTÉ UŽIVATELSKÉ JMÉNO/LOGIN

Přístup do zákaznické sekce můžete znovu získat, stačí na http://www.sblizujeme.cz/klient/heslo/  do volného pole vložit e-mailovou adresu, na e-mail vám přijde zpráva, po kliknutí na uvedený odkaz/link budete přesměrováni do formuláře, kde si zvolíte heslo nové.

Zapomněli jste své uživatelské jméno/login? Pak se podívejte do vaši e-mailové schránky a vyhledejte zprávu od  info@sblizujeme.cz

Nepodařilo se vám najít zprávu s uživatelským jménem? Pak kontaktujte provozovatele na info@sblizujeme.cz nebo +420777640202 nebo kontaktujte svého regionálního organizátora. Seznam poboček a organizátorů najdete na http://www.sblizujeme.cz/pobocky/ 

Pokud nemůžete najít e-mailové zprávy či SMSky ve kterých vám byl zaslán unikátní variabilní symbol, pak lze jako variabil použít vaše devítimístné mobilní číslo.

5.RUŠENÍ ÚČASTI a STORNO AKCE

 
Účast si rezervujete tím, že provedete platbu vstupného ve výši, která je uvedena v detailu události na účet 2800123737 / 2010 Fio banka, a.s.
Nevlastníte internetové bankovnictví? Zde najdete další možné způsoby uhrazení vstupného: http://www.sblizujeme.cz/napoveda/platebni-metody/
Platbu vždy označujte variabilním symbolem, jako variabil můžete uvést své devítimístné mobilní číslo. 

Storno akce ze strany zákazníka

Svou účast smíte ze samoobslužné zákaznické sekce kdykoliv zrušit.

Rušení účasti na akcích a navrácení vstupného

Pokud se zájemce v určeném termínu pro konkrétní akci řádně omluví, pak mu uhrazené vstupné nepropadá. Buď bude navýšen kredit na osobním profilu uživatele, nebo bude vstupné převedeno na jinou uživatelem zvolenou událost. Pokud účast na akci zrušíte do 14 dní před zahájením akce, pak vám automaticky bude navýšen plusový kredit. Pokud účast zrušíte méně než 14 dní před zahájením akce, vstupné Vám nebude automaticky refundováno a provozovatel není povinen vám ručně navýšit kredit či vrátit vstupné. Více v Obchodních podmínkách. Akce jsou plánované minimálně jeden měsíc dopředu. První pozvánky na e-mailové adresy a mobilní čísla zájemcům chodí též minimálně měsíc dopředu. Agentura má právo zakázat přístup takovému uživateli, který opakovaně nezruší svou objednanou účast a na akci se nedostaví.  

Zrušení akce ze strany agentury a vracení vstupného

Agentura si vyhrazuje právo v odůvodněných případech akci přeložit či zrušit. Účastníky, kteří řádně uhradili vstupné bude včas o všech změnách informovat formou telefonického hovoru, SMS či emailem. Pokud pořadatel změní termín události a ten účastníkům nevyhovuje, je třeba, aby se z uvedené akce odhlásili, jinak se s jejich účastí na novém termínu automaticky počítá.  V případě odhlášení bude vstupné vráceno formou navýšení kreditu. 

Nebude-li účastníkům stornované akce nabídnuta jiná vhodná alternativa v určeném spádovém regionu do 24 měsíců, mohou požádat o vrácení uhrazeného vstupného. Žádosti lze posílat na info@sblizujeme.cz ; vstupné se vrací pouze na běžné účty v České republice.


Jak se dozvím o případném zrušení akce?

Agentura vždy informuje o zrušení či přeložení termínu takové účastníky, kteří uhradili vstupné a účast si řádně objednali jako přihlášení ze zákaznické sekce.
Forma informování: telefonní hovor, SMS nebo e-mailová zpráva.

6.SEZNAMOVACÍ UDÁLOSTI

Jak často a kde se konají akce?

V konkrétním okrese pro konkrétní věkovou kategorii přibližně jednou až dvakrát za měsíc. Pokud se v určitém okrese nepřihlásí dostatečný počet účastníků v konkrétní věkové kategorii, má agentura právo akci pořádat v městě krajském, které je v Obchodních podmínkách určeno jako spádová oblast (Článek 5). 

Mohu se přihlásit na akci určenou pro odlišnou věkovou kategorii?

Můžeš. Věkové kategorie jsou pouze orientační, pár let sem nebo tam už nedělá rozdíl a ne každý na svůj věk vypadá. Jestliže se ale tvůj věk výrazně liší od stanovené věkové kategorie, pak nemusí být pro tebe samotná akce efektivní.

Na kolik akcí se můžu přihlásit?

Vstupenku si můžeš zakoupit dopředu na tolik akcí, na kolik chceš. Jak na akci konanou v tvém regionu, tak na akce pořádané v sousedních okresech. Účastnit se můžeš všude tam, kam jsi ochotný se dopravit. 

Kolik garantujete účastníků na jedné akci?

Optimální stav pro Speed-dating události jsou 3 muži a 3 ženy. Agentura se většinou snaží na akci zajistit 6 až 15 potenciálních partnerů a vždy usiluje o vyvážený počet mužů a žen. Nezapomeň, že agentura vytváří jen příležitosti pro tvé seznámení a nemůže garantovat konkrétní počet účastníků, anebo že se již na své první akci zamiluješ a vztah vyústí ve svatbu.  
Některé akce mají charakter přátelského setkání. Jde převážně o setkání podobně naladěných lidí a příjemné využití a strávení volného času u nejrůznějších společenských či sportovních aktivit. Zde není zapotřebí účast obou pohlaví a akce se mohou uskutečnit od dvou a více účastníků.

Není několik minut na rozhovor málo?

Nejde o to druhého účastníka naprosto poznat. Během několika minut však poznáš, zda je ti konkrétní člověk sympatický, zda se ti s ním dobře mluví, zda se ti zdá zajímavý, zda tě fyzicky přitahuje…" Během vyměřeného času poznáš, zda chceš konkrétního účastníka vidět znovu a na následné osobní schůzce se oba můžete lépe poznat. V druhé části večera tě většinou čeká neřízená volná zábava při které si můžeš popovídat s těmi nejsympatičtějšími účastníky a tak se můžete vzájemně lépe poznat.

Jací lidé na tyto akce chodí?

Akce jsou určené pro všechny věkové kategorie a pro všechny sociální třídy. Můžeš zde potkat umělce, podnikatele, vysoce postavené zaměstnance, sportovce, vědce i manuálně pracující lidi atp. Je mnoho důvodů, proč lidé chodí na naše akce. Mnozí si cení toho, že na událostech mohou zaujmout svým charismatem, intelektem, smyslem pro humor, důvtipem, pozorností, plány do budoucna... Na internetových foto-seznamkách je kladen důraz na líbivé fotky, sexy přitažlivé tělo, jsou však lidé, kteří nemají to štěstí, nejsou fotogeničtí anebo nechtějí zveřejňovat svá fota na internetu. Někteří nemají z časových důvodů dostatek příležitostí se seznámit, někomu se nelíbí představa oslovit někoho neznámého jen tak na ulici a někteří prostě zatím neměli to štěstí potkat toho pravého člověka. 

Jaká je úspěšnost?

Na akce většinou chodí 12 až 32 účastníků. Každý účastník v průměru získá přibližně dvě shody (dva účastníci si vzájemně padli do oka a chtějí se znovu potkat). Většina účastníků přijde na akci až šestkrát za sebou, což je důkaz o tom, že se na akcích dobře baví a to i tehdy, kdy nepřeskočí jiskra. Počty svateb zatím nesledujeme.

Co si mám vzít na sebe?

Oblečte si pohodlné oblečení, ve kterém se cítíte opravdu skvěle. Chodíte-li rádi elegantně oblečeni, přijďte elegantně, pokud Vám vyhovuje pohodlné sportovní oblečení, pak přijďte ve sportovním.

Můžu přijít s kamarádkou / kamarádem?

Ano, pokud je tvůj známý ve věku, který splňuje požadavky akce, pak přijďte oba dva, tři či čtyři. Na samotné akci vystupujete každý sám za sebe, v druhé části věnované volné zábavě se můžete bavit jen spolu jako skupinka nebo se každý z Vás může bavit s těmi nejsympatičtějšími účastníky. Přijít můžete spolu a je moudré když spolu i odejdete a navzájem se doprovodíte domů a tak se i ochráníte. Někteří účastníci tak řeší strach ze setkání s novými lidmi a cítí se tím pádem lépe – jako když jdou společně na party svého známého. Zdůrazňujeme, že se není čeho obávat, každou událost moderuje přátelský usměvavý průvodce a moderátor a na akci budou jen účastníci, kteří tě mají zájem poznat, chtějí si s tebou povídat a společně se s tebou pobavit.

Další instrukce

Před akcí můžeš obdržet od organizátora potvrzení o konání akce. Na akci přijď včas. Vystupuj pod zvolenou přezdívkou a s ostatními účastníky si povídej jen o tom, co ti je příjemné. Nedomlouvej si na konkrétní hodinu odvoz, po první seznamovací části vždy program pokračuje, a to volnou zábavou. V druhé polovině akce si smíš povídat s těmi nejsympatičtějšími účastníky, můžeš se přidat a s ostatními něco hrát, tancovat, zpívat nebo jen jíst či popíjet... Jedná se o naprosto diskrétní a anonymní způsob seznamování, protože žádný účastník nezíská tvé kontaktní údaje, pokud si ty nebudeš přát. Druhý den ti budou poslány kontakty na ty účastníky, u kterých došlo k oboustranným sympatiím, tyto účastníky můžeš kontaktovat nebo si s nimi domluvit osobní setkání. Ostatní je už jen a jen na vás. Přejeme mnoho štěstí...

Časový průběh večera? (modelový příklad - zahájení 19:00)

18:45 - doporučený příchod všech účastníků

19:00 - zahájení, seznámení s pravidly a průběhem akce, dotazy

19:15 - individuální rozhovory, seznámení všech účastníků se všemi (minimálně 3 minuty, maximálně 12 minut)

??:?? - deseti-minutová přestávka

??:?? - druhá část akce; dobrovolná neřízená zábava, pokec s těmi nejsympatičtějšími účastníky nebo společná zábava
           (bowling, postřehové či slovní hry, pantomima, poslech hudby, tanec, kvíz, Karaoke...)

7.PLUSOVÝ KREDIT/SBLIŽ BODY

Aktuální výše plusových kreditů je zobrazena v zákaznické sekci. 
Každý uživatel má možnost zaslat agentuře finanční prostředky a tím si předplatit budoucí služby. Plusový kredit bude navýšen o částku, kterou uživatel poukáže na účet agentury. 
Plusový kredit je též kompenzací za uhrazené vstupné na takové akce, které musely být zrušeny. 
Pokud účastník zruší svou účast na akci do 14 dní před zahájením, pak bude vždy vstupné navráceno formou navýšení plusového kreditu. 
Účast musí být uživatelem zrušena ze zákaznické sekce. Pakliže uživatel nezruší svou účast do 14 dní před zahájením nebo ze zákaznické sekce, agentura nemá povinnost vstupné vracet. 

Přepočet: 1 bod či kredit = 1 CZK (česká koruna)

SBLIŽ body nejsou refundovatelné, na e-mailovou žádost mohou být převedeny na jiný osobní profil. Ke každému osobnímu profilu mohou a nemusejí být načteny SBLIŽ body/plusový kredit. Provozovatel či organizátor smí za věrnost klientovi přidělit kredit. 

Více o navyšování kreditu / navrácení vstupného:
pokud účast stornuješ do 14 dní před zahájením akce, pak bude navýšen kredit na tvém profilu o výši vstupného
pokud účast stornuješ po 14 dnech před zahájením akce, nebude ti automaticky navýšen kredit
pokud byl čas či datum události změněn, účastník může kdykoli svou účast zrušit a vždy mu bude vstupné navráceno formou plusového kreditu;
Pokud byla agentura nucena přeložit akci, pak si mohou účastníci ze zákaznické sekce svou účast kdykoli zrušit a vždy jim bude navýšen kredit
má-li uživatel dostatek plusového kreditu, smí novou a náhradní akci uhradit z plusových kreditů při osobním profilu
Každý uživatel má právo předplatit si plusový kredit a pak z něj hradit vstupné na zvolené události

Pokud je výše tvého předplaceného plusového kreditu vyšší nebo rovna ceně nově zvolené události, pak si zvol možnost uhrazení vstupného plusovým kreditem a akce bude uhrazena z předplaceného kreditu.

7.1 VÝŠE VSTUPNÉHO JE VYŠŠÍ NEŽ AKTUÁLNÍ STAV PLUSOVÉHO KREDITU

Pokud byste rádi uhradili vstupné SBLIŽ body (plusovým kreditem) ale nemáte dostatek plusových kreditů, pak:
1) Zašlete na účet agentury rozdíl mezi cenou vstupenky a stavem plusového kreditu (jako variabilní symbol použijte devítimístné mobilní číslo nebo číslo profilu)
2) vyčkejte na SMS od agentury ohledně navýšení plusového kreditu o částku, kterou jste zaslali (SMS je zasílána po připsání peněz na účet agentury)
3) přihlaste se do zákaznické sekce, vyhledejte svou událost, rezervujte si účast a zvolte způsob úhrady plusovým kreditem
4) pakliže máte shodný či vyšší počet SBLIŽ bodů než je cena vstupenky, bude vstupné uhrazeno plusovým kreditem, který se Vám poníží o výši vstupného

8.ANONYMITA, BEZPEČÍ, OCHRANA SOUKROMÍ

Účastníci mají právo při příchodu sdělit moderátorovi události svou zvolenou přezdívku, pod kterou budou po celou dobu akce vystupovat. Není tedy nutné, abyste se nechali oslovovat vaším pravým jménem.

S jinými účastníky se bavte jen o tématech, které vám jsou příjemné. Pokud vás požádají jiní účastníci o sdělení jména nebo kontaktních údajů, nemusíte jim vyhovět a odpovědět.

Agentura předá vaše kontaktní údaje jiným účastníkům jen v tom případě, dojde-li k vzájemné shodě sympatií. Pokud vás žádný účastník neosloví a nezaujme, pak nebudou nikomu předány vaše kontaktní údaje. Jedná se tedy o naprosto diskrétní záležitost. Veškerá poskytnutá data a informace vložené do osobního profilu slouží pouze pracovníkům agentury k organizaci událostí. Data nejsou zveřejněná na internetu! Žádné další osobní informace nespravujeme, ani je nebudeme nikomu sdělovat.

9.VYHODNOCENÍ ZÁPISNÍKŮ SYMPATIÍ

Každý účastník akce má k dispozici Zápisník sympatií, který vyplní a odevzdá moderátorovi při odchodu. Pokud tě některý účastník zaujme, pak jej uvedeš do zápisníku. Vyhodnocení bude účastníkům zasláno na e-mailovou adresu do 12:00 druhého dne. Kontaktní údaje na jiné účastníky budou účastníkům zaslány jen v tom případě, pokud došlo k vzájemné shodě sympatií. Pokud byste rádi obdrželi výsledek formou SMS, je třeba tento požadavek uvést do zápisníků sympatií nebo informovat moderátora. 

10.DÁRKOVÉ POUKAZY

Pokud chceš obdarovat známého, pak je nutné požádat o speciální kód Dárkového poukazu buď regionálního organizátora nebo centrálu na info@sblizujeme.cz 
Bude ti sdělen unikátní kód, který je zároveň variabilním symbolem platby. Dárce provede platbu na účet Fio banka, a.s. 2800123737/2010. Dárkové poukazy slouží jen místo úhrady paušálního poplatku za vyplnění rozšířeného seznamovacího profilu. Poukaz má od vystavení platnost 6 měsíců, do té doby by měl obdarovaný vyplnit profil. Obdarovanému dárce sdělí kód poukazu a obdarovaný vyplní na
http://www.sblizujeme.cz/klient/vytvorit-novy-profil/  profil a vloží svůj unikátní kód, díky kterému již není třeba za vyplnění profilu hradit paušální poplatek. 

Obdarovaný zašle SMS na +420 777640202 s žádostí o ruční zpřístupnění zákaznické sekce. Obdarovaný se může přihlásit do zákaznické sekce až po obdržení informační SMSky ohledně zpřístupnění zákaznické sekce. 
Obdarovaný se přihlásí do zákaznické sekce, vybere si vhodnou akci a zakoupí si vstupenku. Účast na samotné akci není nikterak časově omezena, obdarovaný si smí vybrat akci v jakémkoli regionu a smí si vybrat jakékoli množství akcí a události s jakoukoli výší vstupného. Vstupenky si již hradí obdarovaný sám.

11.DEAKTIVACE INFORMAČNÍCH ZPRÁV, KOMUNIKACE

Pokud jste se rozhodli, že se budete pravidelně přihlašovat do zákaznické sekce a nemáte tedy zájem, aby Vás organizátor informoval o naplánovaných vnitřních či venkovních akcích, pak si můžete deaktivovat zasílání informačních SMS a e-mailů buď jako přihlášený uživatel do zákaznické sekce, v dolní části sekce "Upravit profil", nebo jako nepřihlášený uživatel na http://www.sblizujeme.cz/storno/

12.DEAKTIVACE OSOBNÍHO PROFILU

Pokud si nepřejete v budoucnu využívat jakékoli služby, pak na http://www.sblizujeme.cz/storno/ provedete deaktivaci osobního profilu a tím se zablokuje přístup do zákaznické sekce.

Česky English Ruština

Na této stránce najdeš návody a nápovědu ohledně využívání portálu zážitkové, cestovní a seznamovací agentury SBLIŽUJEME.CZ  


 

Neoslovila tě žádná naplánovaná akce? Zašli svůj návrh na prefervanou akci pořadateli. Provozovatele můžeš kontaktovat na info@sblizujeme.cz nebo pomocí formuláře

Máš zájem o vážné seznámení? Dáváš přednost "one-to-one" komunikaci a individuálnímu setkání jen s jedním potenciálním protějškem? Nezaujaly tě žádné naplánované události? Nemusíš hromadné akce s mnoha lidmi? 
Služba "Zprostředkování kontaktu na jeden protějšek za účelem domluvení osobního setkání" je nejefektivnější způsob seznámení. Do 3 dnů získáš kontakt a můžeš si domluvit rande. Zašli koordinátorovi své foto, stručný popis a zálohu 5000 Kč. Agentura ti zašle a doporučí několik protějšků, pokud tě jeden z protějšků zaujme, bude ti zaslán kontakt za účelem domluvení osobního setkání. Více o službě 


Údaje vložené do osobního 
profilu se nikdy nebudou zobrazovat ostatním uživatelům, data pomáhají pořadatelům efektivně organizovat události. 


Akce dle data
    Akce dle regionů    Regionální organizátoři    Platební metody    Nápověda    Obchodní podmínky   Deaktivovat profil či zprávy


zážitek
  |  adrenalin  |  společná zábava  |  vážné seznámení  |  poznej nová místa  |  rozšiř si obzor a okruh svých známých

Hudební vystoupení, koncerty, oslavy, svatební obřady. Hudba klasická, filmová, swingová, populární. Hra na housle, klavír a klávesy